En koncern, ett namn

CA Clase Marinelektronik, Cordland Marine, Zeatec Marin och CTV Service – tillsammans är vi NjordX.

Våra verksamheter har gått från försäljning av enskilda produkter till allt större åtaganden och systemlösningar. Detta levererar vi bäst tillsammans, genom att utnyttja de olika kompetenserna inom koncernen. Vi på NjordX arbetar nära våra kunder och tar fullt ansvar för våra leveranser av hydroakustiska system, navigation, kommunikation, IT och säkerhetslösningar. Vårt ansvar sträcker sig från projektstarten och hela vägen via installation och driftsättning till service och support. Vi levererar över hela världen.

Sjöfartsindustrin och skeppsvarvsverksamheten har en lång och stolt historia i Skandinavien. Efter avvecklingen av de stora varven i Sverige har kompetensen bevarats och vidareutvecklats inom ett antal små och medelstora företag med marin inriktning. Vår egen historia börjar redan 1912. Vår affärsidé gick då främst ut på att, tillsammans med de affärskontakter som knutits under årens lopp till sjöss, leverera varor och tjänster till den svenska varvs- och rederinäringen samt till övrig industri inom Sverige. De växande svenska näringarna var i stort behov av kvalificerade industriprodukter och redan under 1900-talets första hälft slöts agentavtal med välrenommerade utländska tillverkare. Produkter för hela företaget, alltifrån kölen till masttoppen, blev grunden i vår verksamhet och vår affärsidé är nu att leverera systemlösningar tillsammans med våra partners. Det avser vi att utveckla även de kommande 100 åren.

Svenska försvaret är en god kund sedan starten, då det långvariga samarbetet inleddes. Sedan början av 80-talet använder även andra statliga institutioner som exempelvis Sjöfartsverket, Kustbevakningen och Sveriges Geologiska Undersökning våra produkter. Den civila sjöfarten har i alla tider varit en av grundpelarna för bolagen i NjordXkoncernen.

Service- och konsulttjänster inom de olika produktområdena är och har alltid varit företagens ledstjärna. Systemleverans och totalåtagande är synonyma termer för all verksamhet och är välkända begrepp hos våra kunder.

Vi levererar allt från enskilda produkter till större systemlösningar. För att klara detta krävs stor kunskap, lång erfarenhet och hängiven personal. Det är därför vi på NjordX har en självklar plats inom sjöfartsnäringen sedan över 100 år tillbaka.