Service & support

Vi tar fullt ansvar för och utför service och support på er utrustning.

Vi tillhandahåller tjänster för såväl statliga, kommersiella som offentliga kunder. Vår tekniska support består av ett team med välutbildade ingenjörer som har lång erfarenhet inom den senaste tekniken kring marinelektronik. Vi är specialister inom installation av kommunikations- och navigationsutrustning samt hydroakustiska system med , reparation och service av dessa typer av utrustningar. Service och support görs direkt på fartyget alternativt på våra egna verkstäder.

NjordX är även behörig att utföra radiobesiktningar och Voyage Data Recorder-besiktning med certifikat från bland andra Lloyds, ABS, Bureau, Veritas, DNV, GL och RINA Classifications Societies.

Vi utför även avancerad service i vår välutrustade verkstad där vi kalibrerar instrumentens prestanda med våra testutrustningar. Vår verkstad är antistatisk och vi är ISO 9001 certifierade.

Vi arbetar med att betjäna fartyg i Sverige, Skandinavien och Europa. Utöver det utför vi även arbete i andra delar av världen om så krävs av kunden, alternativt så ingår vi i olika världsomfattande servicenät och koordinerar då servicen där det är lämpligast för kunden.

NjordX levererar reservdelar och utför support för ett brett sortiment av IMO/SOLAS-certifierade marinelektronikutrustningar som Radar, ECDIS, VDR, ECHOsounders, DGPS, Gyro Compass, Auto Pilot, AIS, SART, EPIRB, SSAS, LRIT, GMDSS MF/HF, Inmarsat-C, VHF/UHF ombordkommunikation och satellitkommunikationssystem.

Servicetelefon: +46 10 40 55 140

Mail: service@njordx.com